CARD CADOU

REGULAMENT de achiziție și utilizare a CARDURILOR CADOU DIGITALE eAzur

 Organizatorul campaniei „Card Cadou Digital” este AZUR SMART S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul social situat în România, județul Ilfov, Snagov, str. Zorelelor nr. 36, cod poștal 077165, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. de ordine J23/6187/2023, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC. J23/6187/2023, cod unic de înregistrare (CUI) 48822340, („Organizatorul”, „Societatea”, „Vânzătorul”sau „Compania”, sau „Noi”, sau “Azur Smart SRL” sau „eAzur”), reprezentata legal prin administratorul Societății.

DURATA SI LOCATIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 1. Durata campaniei este nelimitată, până la decizia Organizatorului de a sista aceasta campanie, prin act adițional la prezentul Regulament.
 2. Cardurile Cadou eAzur sunt reprezentate de cardul cadou dematerializat/digital (denumit în cele ce urmează „Card Cadou Digital”). Cardul Cadou Digital desemnează un cont pre-plătit pe site-ul web al Organizatorului. Fiecarui Card Cadou Digital îi este asociat un cod unic. Acest cont pre-plătit este găzduit în contul bancar obișnuit al Organizatorului și constituie un avans în beneficiul purtătorului Cardului Cadou Digital, pentru orice comandă făcută la Organizator.
 3. Campania se desfășoară în magazinul online eAzur, pe site-ul web al Organizatorului (denumit și site-ul eAzur): https://eazur.ro/collections/card-cadou
 4. Cardurile Cadou Digitale pot fi achiziționate prin intermediul paginii de internet, accesând site-ul web https://eazur.ro/collections/card-cadou
 5. Cardurile Cadou Digitale sunt valabile 12 luni de la data achiziției, pentru un număr nelimitat de tranzacții, în limita soldului disponibil. După expirarea perioadei de valabilitate, Cardul Cadou Digital este închis și nu mai poate fi utilizat pentru achitarea contravalorii produselor achiziționate, soldul acestuia fiind astfel considerat pierdut de către client. Posesorul cardului cadou are întreaga responsabilitate în legătură cu expirarea perioadei de valabilitate și cu respectarea acestei date aferente Cardului Cadou Digital, nefiind îndreptățit la niciun fel de despăgubire din partea Organizatorului.

DREPTUL DE PARTICIPARE

 1. Orice persoană care dorește să ofere un cadou sub forma de cumpărături din magazinul online eAzur poate să achiziționeze un Card Cadou Digital eAzur pe care să-l ofere persoanei pe care o are în vedere. 
 2. Cardurile Cadou Digitale pot fi achiziționate de persoane fizice sau juridice, indiferent dacă au sau nu domiciliul ori reședința în România. Persoana fizică trebuie să fie majoră sau să aibă cel puțin 14 ani și să dețină acordul prealabil al părintelui/tutorului pentru a achiziționa un card cadou.
 3. Este strict interzisă achiziționarea de Carduri Cadou Digitale în scopul revânzării ori în scop de marketing, cu excepția achizițiilor ce fac obiectul unor raporturi contractuale separate cu persoane juridice și care pot avea scop de marketing. Nerespectarea acestei obligații dă dreptul Organizatorului să solicite repararea tuturor prejudiciilor cauzate pentru nerespectarea prezentei clauze, având dreptul să facă dovada prin orice mijloc de probă.
 4. Organizatorul își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a anula participarea oricărei persoane care nu respectă prezentul Regulament, care este suspectată de fraudă, care acționează într-un mod lipsit de etică sau perturbator sau care se determină că acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe.

MODUL DE DESFASURARE

 1. Cardul Cadou Digital eAzur se poate achiziționa de pe site-ul web al Organizatorului, respectiv www.eazur.ro. Plata poate fi realizată doar prin card bancar prin intermediul site-ului web al Organizatorului, fără a se percepe nicio taxă de emitere.
 2. Orice Comandă a unui Card Cadou Digital presupune acceptarea Termenilor și a Conditiilor cu tot ce include acestea, respectiv dar fără a se limita la Politica de Plată și Livrare, condițiile generale de utilizare a Site-ului web eAzur, Politica GDPR cu privire la protecția datelor cu caracter personal și confidentialitate, fără a aduce atingere eventualelor condiții contractuale particulare convenite de Părți, dacă există. Condițiile generale de vânzare definite de către Organizator și garanțiile asociate se aplică de plin drept pentru cumpărăturile efectuate folosind soldul disponibil pe Cardul Cadou Digital eAzur.
 3. Cumpărarea Cardului Cadou Digital se poate efectua de către o singură persoană. Principalele funcții sunt listate mai jos:
 • Pentru Inițiator/Cumpărător, posibilitatea de a scrie un mesaj ce va fi trimis împreună cu Cardul Cadou Digital inițiatorului și/sau destinatarului, respectiv informarea asupra posibilității de a încărca Cardul Cadou Digital cu o sumă aferentă disponibilă.
 • Pentru Beneficiar/Destinatar, posibilitatea de a folosi Cardul Cadou Digital primit pentru a efectua plăți parțiale sau integrale aferente produselor și/sau serviciilor disponibile pe Site-ul web al Organizatorului.
 • Oricare dintre Părți, posibilitatea de a afla informații aferente stării de utilizare a Cardului Cadou Digital (valoarea disponibilă, data expirării).
 1. Inițiatorul/Cumpărătorul are posibilitatea de a scrie un mesaj personal care va fi transmis Beneficiarului. Organizatorul nu este responsabil pentru textele scrise de către Inițiator/Cumpărător și nu poate garanta veridicitatea acestora. Prin adăugarea de conținut sau de informații, Cumpărătorul/Inițiatorul acordă consimțământul de a folosi acest conținut pentru a-l prelucra în scopurile serviciului presupus de cumpărarea Cardului Cadou Digital. Organizatorul va folosi orice informație numai în conformitate cu Politica GDPR. Situații de excludere – conținutul mesajului adăugat nu poate: (a) să încalce legislația aplicabilă în România; (b) să încalce drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; (c) să fie defăimător, insultător sau amenințător; sau (d) să fie obscen sau aparent a afecta drepturile minorilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina orice conținut personal adăugat, la discreția sa, cu sau fără notificare prealabilă în cazul în care acesta se încadrează în una dintre situațiile de excludere anterior menționate
 2. Cardul Cadou Digital este activat în ziua achiziției și livrat prin transmiterea unui e-mail către Cumpărător/Inițiator, în 12 ore de la momentul achiziționării sau la o dată aleasă de Cumpărător/Inițiator. Cardul Cadou Digital reprezintă suportul electronic asociat acestuia, respectiv informațiile cuprinse în e-mail-ul de transmitere către Cumpărător/Inițiator și, după caz, către Beneficiar/Destinatar, pe care figurează un cod unic. În situația în care cumpărătorul/Inițiatorul alege opțiunea de transmitere pe e-mail către Beneficiar/Destinatar prin bifarea secțiunii "Detalii destinatar. Scrie o urare aici." și completarea informațiilor aferente acestei secțiuni, se va transmite Cardul Cadou Digital inclusiv terțului Beneficiar/Destinatar.
 3. Situații în care este posibil ca e-mail-urile anterior menționate (către Cumpărător/Inițiator și/sau Beneficiar/Destinatar) să nu se transmit, Organizatorul nefiind responsabil pengru acestea:
 • Adresa de e-mail este invalidă;
 • Casuța de e-mail și-a atins limita de dimensiune;
 • Filtrul anti-spam al mesageriei a blocat e-mail-ul sau a redirecționat mesajul către folderul „Spam” sau „Junk E-mail”;
 • Firewall-ul a blocat mesajul/e-mailul. 
 1. Cu ocazia cumpărării unui Card Cadou Digital, transferul de proprietate se efectuează dinspre Organizator spre Cumpărător/Inițiator în momentul emiterii Cardului Cadou Digital. Cumpărătorul/Inițiatorul este pe deplin responsabil pentru transmiterea Cardului Cadou Digital către un Beneficiar/Destinatar, un tert la alegere, inclusiv atunci când Cumpărătorul/Inițiatorul selectează opțiunea de transmitere pe e-mail către Beneficiar/Destinatar prin bifarea secțiunii "Detalii destinatar. Scrie o urare aici”. 
 1. Utilizarea Cardului Cadou Digital ca titlu de plata se bazeaza pe utilizarea unui cod unic transmis prin e-mail impreuna cu Cardul Cadou Digital corespunzator. Cumparatorul/Initiatorul si Beneficiarul/Destinatarul se angajeaza sa ia toate masurile adecvate pentru a asigura securitatea si confidentialitatea codului aferent Cardului Cadou Digital. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator in cazul unei erori cu privire la Beneficiar/Destinatar, al pierderii e-mailului cu codul, al falsificarii sau al oricarei utilizari frauduloase a acestui cod. De asemenea, de indata ce Cumparatorul/Initiatorul transfera Cardul Cadou Digital catre un Beneficiar/Destinatar, acesta din urma se prezuma ca accepta de plin drept cesiunea si conditiile de vanzare ale Cardului Cadou Digital.
 2. Utilizarea Cardului Cadou Digital ca titlu de plată se bazează pe utilizarea unui cod unic transmis prin e-mail împreună cu Cardul Cadou Digital corespunzător. Cumpărătorul/Inițiatorul și Beneficiarul/Destinatarul se angajează să ia toate măsurile adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea codului aferent Cardului Cadou Digital. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil în cazul unei erori cu privire la Beneficiar/Destinatar, a pierderii e-mailului cu codul, a falsificării sau a oricărei utilizări frauduloase a acestui cod. De asemenea, de îndată ce Cumpărătorul/Inițiatorul transferă Cardul Cadou Digital către un Beneficiar/Destinatar, acesta din urmă se prezumă că acceptă deplin cedarea și condițiile de vânzare ale Cardului Cadou Digital.
 3. Valoarea Cardului Cadou Digital este cuprinsă între 50 și 300 lei, respectiv: 50 lei, 100 lei, 150 lei, 200 lei, 250 lei sau 300 lei. Suma cu care se va încărca respectivul card cadou nu este purtătoare de TVA sau de orice alte taxe în sarcina Cumpărătorului/Inițiatorului.
 4. Cardul Cadou Digital nu poate fi reîncărcat. Nu se acordă contravaloarea în bani a Cardului Cadou Digital, decât în cazul anulării cardului, în condițiile prezentului Regulament. Nu se acordă rest la achizițiile cu Cardurile Cadou Digital, iar soldul nu poate fi transferat sau răscumpărat. Cardul Cadou Digital nu poate fi folosit pentru achiziția altui card.
 5. Cardul Cadou Digital poate fi utilizat pentru una sau mai multe tranzacții, până la suma creditului acestuia, putând fi completat cu un alt mijloc de plată acceptat de eAzur în cazul în care prețul total al comenzii este superior creditului disponibil pe cardul cadou digital. Dacă, după o comandă, rămâne un sold disponibil pe Cardul Cadou Digital, această sumă poate fi utilizată pentru orice altă comandă ulterioară, în limita datei de valabilitate a cardului cadou.
 6. Dacă soldul Cardului Cadou Digital este insuficient pentru a acoperi o comandă online, va fi solicitată în timpul operațiunii o plată complementară acceptată de Organizator pentru a putea finaliza comanda și plata.
 7. Fiecare Card Cadou Digital are o valoare unică și este însoțit de un cod unic care va fi utilizat la momentul verificării soldului și a duratei de valabilitate a cardului și la momentul plății prin adăugarea acestui cod în secțiunea „Cod de reducere” din utilizarea cardului în cauză. Nu se pot furniza Cumpărătorului/Inițiatorului sau oricărei terțe persoane în afara Beneficiarului/Destinatarului detalii despre tranzacțiile care au fost făcute cu respectivul card. 
 8. Cardul Cadou Digital poate fi utilizat imediat după emitere, la cumpărarea oricărui produs, inclusiv a celor aflate în promoție sau alte oferte speciale, în limita valorii acestuia si a stocului de produse disponbil al Organizatorului.
 9. Cardul Cadou Digital poate fi anulat la inițiativa Cumpărătorului doar în cazuri excepționale precum sustragerea informațiilor aferente cardului sau erori de funcționare a codului aferent acestuia sub condiția prezentării dovezii că respectivul card a fost achiziționat de către Cumpărătorul ce solicită anularea și a dovezilor motivului anulării.
 10. În acest scop, cumpărătorul va formula o solicitare la adresa de e-mail contact@eazur.ro, în termen de 14 zile de la data emiterii Cardului Cadou Digital. Orice cerere transmisă cu depășirea termenului de 14 zile nu va putea fi onorată.
 11. În caz de anulare, cumpărătorul va fi recreditat, în mod gratuit, prin emiterea unui nou card cadou cu aceeași sumă existentă pe card la data anulării.
 12. Dacă după o achiziție plătită cu un Card Cadou Digital produsele sunt returnate în condițiile legii și a Termenilor și Condițiilor eAzur sau comanda este anulată, respectivul card cadou folosit pentru plată nu va fi creditat din nou, nefiind reincarcabil, însă suma aferentă achiziției returnate/anulate va fi creditată prin emiterea unui nou card cadou încărcat cu suma corespunzătoare.

LIMITAREA RASPUNDERII

 1. Cardul Cadou Digital este un produs la purtător, nenominal, fiind transmisibil prin simpla remitere de la o persoană la alta, responsabilitatea utilizării acestuia revenindu-i exclusiv posesorului. Cardul Cadou Digital este transmisibil, putând fi utilizat și de o altă persoană decât cea căreia i s-a oferit de către achizitorul inițial. 
 2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va înlocui Cardurile Cadou Digitale în caz de furt, pierdere, falsificare sau deteriorare a informațiilor electronice aferente acestora. În aceste situații, soldul Cardului Cadou Digital se consideră pierdut, nefiind posibilă niciun fel de despăgubire în legătură cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a Cardului Cadou Digital de către deținătorul acestuia.
 3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același Card Cadou Digital; dreptul de a utiliza Cardul Cadou Digital va fi recunoscut persoanei care îl utilizează pe site-ul eAzur.

CHELTUIELI INDIRECTE

 1. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

 1. Prezentul Regulament este disponibil oricărui solicitant în mod gratuit și permanent pe toată durata derulării campaniei, putând fi consultat pe site-ul web https://eazur.ro.

DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Organizatorul este operatorul Datelor cu Caracter Personal transmise cu ocazia utilizării serviciului de achiziție a Cardurilor Cadou Digitale. Acestea vor putea fi utilizate doar în scopul declarat, respectiv în scop comercial. Ca atare, în calitatea sa de operator de date, Organizatorul se angajează să respecte prevederile legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal (a se vedea Politica GDPR afișată pe site-ul Organizatorului). Orice utilizator poate solicita ștergerea tuturor datelor sale cu caracter personal la adresa de e-mail contact@eazur.ro. Pentru mai multe informații cu privire la drepturi și prevederi specifice, vă rugăm să consultați Politica GDPR afișată pe site-ul eAzur.

RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

 1. Organizatorul este exonerat de răspundere în caz de forță majoră sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1.351 Cod Civil. 
 2. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
 3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice situații ce ar putea rezulta din folosirea de către o altă persoană decât participantul a Cardului Cadou Digital.
 4. Organizatorul nu poate garanta funcționarea neîntreruptă a serviciului de comercializare a Cardurilor Cadou Digitale și nu poate fi ținut responsabil pentru indisponibilitatea, suspendarea sau funcționarea defectuoasă a serviciului, în special în timpul întreținerii și actualizării sale sau în cazul unei probleme provocate de rețeaua de Internet. Organizatorul implementează mijloace moderne destinate să prevină orice modificare frauduloasă a Cardului Cadou Digital. Cu toate acestea, Cumpărătorii/Inițiatorii/Beneficiarii și utilizatorii în general admit faptul că Organizatorul nu poate fi ținut responsabil, cu excepția cazului în care s-a dovedit o neglijență gravă, pentru daunele rezultate din:
 5. timpi de răspuns anormal de lungi sau o funcționare lentă a serviciului;
 6. intruziuni sau modificări frauduloase efectuate de terți neautorizați în cadrul serviciului;
 7. pierderi, deteriorări, falsificări sau distrugere accidentală a datelor care constituie Cardul Cadou Digital sau ale e-mailurilor schimbate între Cumpărători/Beneficiari sau utilizatori în general și Organizator, inclusiv orice costuri de recuperare, reproducere sau reparare a acestor date sau mesaje. 
 8. Organizatorul nu poate fi ținut responsabil decât în cazul în care se face dovada unei încălcări cu vinovăție din partea sa a obligațiilor sale, așa cum sunt ele prevăzute în prezentul document. În orice caz, Organizatorul nu va fi răspunzător pentru daunele indirecte suferite de cumpărător/beneficiar/utilizator sau de o terță parte din cauza utilizatorului, în special pierderi financiare și/sau de venituri și/sau de profituri și/sau de posibile profituri viitoare și/sau pierderea șansei și/sau atingeri aduse imaginii. Orice informații sau recomandări furnizate de Organizator nu pot fi interpretate ca reprezentând o garanție de niciun fel.

DISPOZITII FINALE

 • Prin achiziționarea/utilizarea unuia sau mai multor Carduri Cadou Digitale, participanții/clienții/cumpărătorii/beneficiarii/utilizatorii sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 
 • Azur Smart SRL își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament ori de câte ori este necesar, cu publicarea noului Regulament pe site-ul oficial al Organizatorului.
 • Orice reclamație legată de desfășurarea campaniei va fi adresată în scris Organizatorului la adresa de e-mail contact@eazur.ro sau la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
 • Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 14.01.2024.
 • Prevederile prezentului Regulament se completează cu Termenii și Condițiile afișate pe site-ul eAzur.
 • Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, de către instanțele judecătorești competente din România.